• nature
    RAKILAR

Yeni Rakı

Tek / Duble: 15/25 TL
20CL: 70 TL
35CL: 110 TL
50CL: 140 TL
70CL: 170 TL
100CL: 210

Yeni Rakı Yeni Seri

20CL: 90 TL
35CL: 120 TL
50CL: 160 TL
70CL: 190 TL
100CL: 240

Yeni Rakı Ustaların Karışımı

35CL: 130 TL
70CL: 210 TL

Yeni Rakı ALA

35CL: 140 TL
70CL: 210 TL

Tekirdağ Rakısı

20CL: 80 TL
35CL: 110 TL
50CL: 150 TL
70CL: 180 TL
100CL: 230 TL

Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi

35CL: 120 TL
70CL: 190 TL

Tekirdağ Rakısı Altın Serisi

20CL: 90 TL
35CL: 140 TL
70CL: 210 TL
100CL: 260 TL

Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason

35CL: 130 TL
70CL: 210 TL

Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason

35CL: 100 TL
70CL: 200 TL
100CL:

Tekirdağ Rakısı No. 10

70CL: 280 TL

Kulüp Rakı

35CL: 130 TL
70CL: 210 TL

Altınbaş Rakı

35CL: 140 TL
100CL: 220 TL

Efe Klasik

Tek / Duble: 12/22 TL
20CL: 70 TL
35CL: 100 TL
50CL: 130 TL
70CL: 160 TL
100CL: 210

Efe 3 Distilite

20CL: 90 TL
35CL: 130 TL
70CL: 220 TL

Efe Tek İmbik

35CL: 130 TL
70CL: 200 TL
100CL: 250 TL

Efe Sarı Zeybek

35CL: 130 TL
70CL: 220 TL

Efe Yaş Üzüm

20CL: 80 TL
35CL: 120 TL
50CL: 150 TL
70CL: 180 TL
100CL: 210 TL

Efe Gold

20CL: 90 TL
35CL: 130 TL
50CL: 160 TL
70CL: 200 TL
100CL: 250 TL

Efe Geleneksel

35CL: 130 TL
70CL: 190 TL
70CL: 240 TL

Efe 5 Yıllık

70CL: 600 TL

Efe Organik

70CL: 220 TL

Beylerbeyi Göbek

35CL: 150 TL
70CL: 250 TL

Saki Klasikk

35CL: 110 TL
70CL: 170 TL

Saki Yaş Üzüm

35CL: 120 TL
70CL: 180 TL

Saki Altın

35CL: 130 TL
70CL: 190 TL

Saki Siyah Üzüm

35CL: 150 TL
70CL: 250 TL

Saki Premium

70CL: 800 TL