• nature
    RAKILAR

Yeni Rakı

Tek / Duble: 12/22 TL
20CL: 60 TL
35CL: 80 TL
50CL: 110 TL
70CL: 140 TL
100CL: 170

Yeni Rakı Yeni Seri

Tek / Duble: 15/25 TL
20CL: 70 TL
35CL: 90 TL
50CL: 120 TL
70CL: 150 TL
100CL: 180

Yeni Rakı ALA

35CL: 100 TL
70CL: 200 TL
100CL:

Tekirdağ Rakısı

Tek / Duble: 15/25 TL
20CL: 70 TL
35CL: 90 TL
50CL: 120 TL
70CL: 150 TL
100CL: 180 TL

Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi

Tek / Duble: 15/25 TL
20CL: 70 TL
35CL: 90 TL
50CL: 120 TL
70CL: 150 TL
100CL: 180 TL

Tekirdağ Rakısı Altın Serisi

35CL: 100 TL
70CL: 200 TL
100CL: 250 TL

Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason

35CL: 100 TL
70CL: 200 TL
100CL:

Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason

35CL: 100 TL
70CL: 200 TL
100CL:

Tekirdağ Rakısı No. 10

70CL: 250 TL
100CL:

Kulüp Rakı

70CL: 250 TL
100CL:

Altınbaş Rakı

35CL: 95 TL
100CL: 190 TL